''Mutilat per amor. Sí, mutilat.
Però,  gràcies. Sols m’heu llescat el cor.
I feis-ho sempre.
Mes, deixaume intacta l’estimada altura.''

>
Primavera alta
11
/113
Primavera alta

                  Al  Sr. Francesc de B. Moll
           
                                      
 Més envant, xipre meu.
Jo vull esser palmera:
Voluntat vertical amb rems de palma,
vinclats per influència de l’amor,
sensibles al dolç pes de la llum pura.

Palmera alta vull esser, tan alta, 
que la veu dels qui passin sota els dàtils 
m’arribi ja picada de calàndries.

Tinc el cor fet de palmes,
i conec les sandàlies de l’abril
quan m’arranquen palmons càndits,
que se’n van a mesclar-se amb l’olivera.

Glòria, laus!... i sol,
mentre la meva mutilació d’abril
fa cortesies de vinclada llum
als silvestres germans d’entranes d’oli:
Oliveres agraïdes a la destral
que els ha fet possible de sentir
el fervor d’una mà.

Mutilat per amor. Sí, mutilat.
Però,  gràcies. Sols m’heu llescat el cor.
I feis-ho sempre.
Mes, deixaume intacta l’estimada altura.
 

BLAI BONET
Entre el coral i l'espiga, 1952