''La seda, vora teu,  
m'esquinça el brot dels dits  
que s'obren, deixondits,  
per adorar llur déu.''

>
Cama vestida
3
/64
Cama vestida

La seda, vora teu,  
m'esquinça el brot dels dits  
que s'obren, deixondits,  
per adorar llur déu.  

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952