''Estic enamorat del meu amor primer.
Els ulls, fidels al cor, flors d’ella hi han brunyit.
Les pluges dels hiverns m’han dut a aquell recer
que és, en l’esclat del cel, un bell racó de nit.''

>
El primer amor
5
/64
El primer amor

Estic enamorat del meu amor primer.
Els ulls, fidels al cor, flors d’ella hi han brunyit.
Les pluges dels hiverns m’han dut a aquell recer
que és, en l’esclat del cel, un bell racó de nit. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952