''T'escric amb llapis vermell, mots de foc;  
parlo del bes i ja és besar-te un poc.''

8
/64
Missiva

T'escric amb llapis vermell, mots de foc;  
parlo del bes i ja és besar-te un poc.  

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952