''He lluitat contra l'alba.  
L'alba m'ha rebatut,  
i m'he adormit, a l'alba.''

9
/64
Nocturn

He lluitat contra l'alba.  
L'alba m'ha rebatut,  
i m'he adormit, a l'alba. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952