''Quantes dones hi dormen,  
als meus versos, ah,  
per sempre!...''

10
/64
La dona

Quantes dones hi dormen,  
als meus versos, ah,  
per sempre!...  

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952