''No puc apagar aquest foc  
--aquesta rosa entre les mans.  
Jo mateix l'he atiat,  
i ara no tinc prou aigua.''

11
/64
Dona

No puc apagar aquest foc  
--aquesta rosa entre les mans.  
Jo mateix l'he atiat,  
i ara no tinc prou aigua. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952