''La noia que m'ho ha pres tot  
du un secret a les entranyes.  
Per això vetllo la son  
i medito llunes blanques.''

15
/64
Baladas

La noia que em roba el son  
tenia ulls negres, ben negres.  
A l'hora que el sol es pon  
encara es feien més negres. 

La noia que em roba el cor  
té les mans blanques, ben blanques.  
Tot en mi es tornava d'or  
si em tocava amb les mans blanques. 

La noia que m'ho ha pres tot  
du un secret a les entranyes.  
Per això vetllo la son  
i medito llunes blanques. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta)q, 1952