''--Fou així com te dic:  
només una mirada  
--ai amic enemic!--  
i em tenia lligada.''

>
Història
19
/64
Història

--Fou així com te dic:  
només una mirada  
--ai amic enemic!--  
i em tenia lligada. 

Fou així com te dic:  
només una abraçada  
--ai amic enemic!--  
i ja em faltava l'aire. 

Fou així com te dic:  
i jo, tota arborada  
--ai amic enemic!--  
vaig perdre la meva ànima. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952