''Doneu-me un cor més petit,  
que aquest que tinc no se m'omple.  
Només l'anhel d'infinit  
i el vent, per les quatre portes...''

>
Cançó breu
21
/64
Cançó breu

Totes m'estimen a mi  
i jo les estimo totes.  
Vagarejo, pelegrí,  
al llarg d'un somni de noies  
Doneu-me un cor més petit,  
que aquest que tinc no se m'omple.  
Només l'anhel d'infinit  
i el vent, per les quatre portes... 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952