Ton cel comença on acaba l’atzur.
Tu estàs en ell i ell és en tu alhora.
Una ala portes, per si el son impur
hi penetrés, poder sortir-ne fora.

>
Testa d'Hipnos
24
/64
Testa d'Hipnos

Volar podries sense ales ni cel.
Els àngels, no. Llur dibuixada fuga
és perceptible sols quan un estel
cau junt amb ells i es fon… -línia poruga.

Ton cel comença on acaba l’atzur.
Tu estàs en ell i ell és en tu alhora.
Una ala portes, per si el son impur
hi penetrés, poder sortir-ne fora.

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952