''Els mots s’estimen 
en mi, pel gran amor
que jo els tenia.
Es nuen i desnuen
seguint llur fantasia.''

>
Els grans poemes de l'emperador Iang-Po-Tzu
25
/64
Els grans poemes de l'emperador Iang-Po-Tzu

II

L'aigua perfila 
carícies a la riba. 
El somni fina, 
se'n torna cap endintre. 
La vida ja és la vida. 
 

IV
Cu-cut! Cu-cut!
Dues notes a penes
i un cor a punt.

VI

... Passa-hi els dits, 
al llac de la delícia: 
és ella, sí, 
tan propera del Somni, 
Madona Fantasia. 
  
 

VIII 

La dolça amiga  
encara dorm el somni  
on s'adormia.  
 

IX 

...I, amb tot, un cor,  
encara el tinc, un cor:  
amb el seu plor  
i amb el seu goig, un cor;  
amb un plor sobretot.  

X

Els mots s’estimen 
en mi, pel gran amor
que jo els tenia.
Es nuen i desnuen
seguint llur fantasia. 

 

Escrits l'any 1942

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (L'alienat), 1952