''Sigues més blanca que el blanc,  
més dolça que la dolcesa,  
tota nua en el teu flanc  
i en la meva timidesa.  
Sigues la pura impuresa.''

>
Imitació de Rosselló-Pòrcel
29
/64
Imitació de Rosselló-Pòrcel

A Josep Romeu

Sigues més blanca que el blanc,  
més dolça que la dolcesa,  
tota nua en el teu flanc  
i en la meva timidesa.  
Sigues la pura impuresa. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952