''Per mi sabreu tota cosa possible:  
la verge puta que ningú es tirava  
i el bord donzell, de cul massa irascible.''

>
Imitat de Dante
30
/64
Imitat de Dante

 Per me si va nella città dolente.

Per mi sabre el mal, sabreu la bava  
que destil•len els homes, invisible,  
i el fons dels cors com el fons d'una cava.  
Per mi sabreu tota cosa possible:  
la verge puta que ningú es tirava  
i el bord donzell, de cul massa irascible.  
Sabreu el bé i el mal, la bruixeria,  
les llúpies, els amors, la niciesa,  
fal•lus caiguts i sense poesia  
i pecats clandestins sense grandesa. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (L'alienat), 1952