'' Jo vull desnéixer en tu. Tot home vol desnéixer en un amor, un si.  
 Ah! fes-me petit, fins que jo sigui pols estremida, pol.len del teu ventre.''

>
Sonet intrauterí
36
/64
Sonet intrauterí

 Des del teu mal, des de la teva entranya, des de les teves llàgrimes, vull ser una veu -germinal.  
 Pensar-te des de tu, des del teu centre dir-te, des de la flor suprema dels teus ulls.  
 Jo vull desnéixer en tu. Tot home vol desnéixer en un amor, un si.  
 Ah! fes-me petit, fins que jo sigui pols estremida, pol.len del teu ventre.  

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Càncer), 1952