''Eva, que als pits hi neva. 
Joana, que m'obre la gana. 
Edit, que m'obre el sentit. 
Eugència, coll i gardènia. 
Lluïsa, cos i camisa.''

>
L'excés o Don Joan foll
60
/64
L'excés o Don Joan foll

Eva, que als pits hi neva. 
Joana, que m'obre la gana. 
Edit, que m'obre el sentit. 
Eugència, coll i gardènia. 
Lluïsa, cos i camisa. 
Aurora, de la mirada que enamora. 
Francesca, la flor i la bresca. 
Margarida, a la meva mida. 
Magdalena, amb la teva trena. 
Mònica, rambla avall per les teves cuixes. 
Ora pro nobis.

Rosa, com una rosa. 
Estrella, com una estrella. 
Clara, com un mirada. 
Pura, com Maria Immaculada. 
Ora pro nobis.

Blanca, Laura i Beatriu, 
en la mirada heu fet niu. 
Marina, Irma i Isabel, 
amb la flor del nom, la mel. 
Elisenda, que ronda la ment, 
Teresa i Victòria, amén.

      *

Eva, que als pits hi neva. 
Joana, que m'obre la gana. 
Edit, que m'obre el sentit. 
Lluïsa, cos i camisa. 
Francesca, la flor i la bresca. 
Margarida, a la meva mida. 
Magdalena, amb la teva trena. 
Rosa, com una rosa. 
Estrella, com una estrella. 
Clara, com una mirada. 
Pura, com Maria Immaculada. 
Amén, amén, amén... 
 

JOSEP PALAU I FABRE
Les veus del ventríloc, 2001