''Com el captaire que en la porteria 
     del monestir s'asseu, 
jo m'he assegut enfront de l'ombra incerta...''

9
/13

La porta on he trucat de nit i dia, 
     mon pensament atreu. 
Com el captaire que en la porteria 
     del monestir s'asseu, 
jo m'he assegut enfront de l'ombra incerta, 
     de cara al mur sagrat, 
i és mon viure esperar que em sia oberta 
     la porta on he trucat.

JOAN ALCOVER
Poemes bíblics, 1918