JOAN ALCOVER
(1854-1926)

L'any 1869 comença els estudis de Dret a Barcelona. Es llicencia en Dret Civil i Canònic el 1878 i torna a viure a Mallorca. Es converteix en regidor de l'Ajuntament de Palma amb el partit del seu amic Antoni Maura. La seva carrera política culmina l'any 1893, quan passa a ser diputat a les Corts. Era conegut com a gran orador.

Publica els seus primers poemes l'any 1872, i l'any 1877 guanya un premi extraordinari als Jocs Florals de Barcelona.Amb la pèrdua de la dona i la filla, redescobreix la llengua pròpia com a eina d'expressió dels sentiments més profunds. També atén encàrrecs com el poema La serra, homenatge a Miquel Costa i Llobera, iLa relíquia, sol·licitat per Santiago Rusiñol.


El 1903 fa públic La Balanguera i tot seguit participa en el 1r Congrés de la Llengua Catalana el 1906. Es converteix durant aquells anys en membre corresponent de la Real Academia Española (1904), de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1913) i el 1916 és nomenat membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Participa en diverses edicions dels Jocs Florals de Barcelona, i el 1909 és proclamat Mestre en Gai Saber.Publica Cap al tard (1909), Poemes bíblics (1918).

Morí a Palma el 26 de febrer de 1926.

El 1951 es publicà la seva Obra completa, amb pròlegs de Miquel Ferrà i Joan Pons i Marquès.
L'any 1996, el Consell Insular de Mallorca declaràLa Balanguera, musicat per Amadeu Vives, l'himne oficial de Mallorca.