''Oh, Nessa, si sabessis 
com puc, estimant, 
destrossar-me; 
com necessito -encara 
que desdenyosa i esquerpa- 
tota la tendresa que pots donar-me.''

>
A Nessa en els seus quaranta anys
15
/42
A Nessa en els seus quaranta anys

Oh, Nessa, si sabessis 
com segueixo, sense voler, 
les teves petjades.

Oh, Nessa, si sabessis 
com els anys 
no passen endebades; 
com voldria ser la imatge 
que per mi cobejaves.

Oh, Nessa, si sabessis 
com puc, estimant, 
destrossar-me; 
com necessito -encara 
que desdenyosa i esquerpa- 
tota la tendresa que pots donar-me.

MARTA PESSARRODONA
Memòria, 1979