''No fugis mai 
del que vindrà, de totes les dones 
que seran jo i voldran estimar-te, 
encara que no els calgui el comiat 
que, avui, a tu i a mi ens trasbalsa.''

>
No more tears (fragments)
26
/42
No more tears (fragments)

No fugis mai 
del que vindrà, de totes les dones 
que seran jo i voldran estimar-te, 
encara que no els calgui el comiat 
que, avui, a tu i a mi ens trasbalsa. 

MARTA PESSARRODONA
A favor meu, nostre, 1981