''Regna l'absència: 
la salamandra 
ha obert els ulls. 
El seu cos emergeix 
del son letàrgic, 
bufant insaciat, 
dins la natura morta.''

>
La salamandra
14
/21
La salamandra

Regna l'absència: 
la salamandra 
ha obert els ulls. 
El seu cos emergeix 
del son letàrgic, 
bufant insaciat, 
dins la natura morta. 
Repta el desig envers l'inevitable 
cercle letal. Ver i fingit 
fineixen en la vasta 
erola de l'inici. 

MARGALIDA PONS
Les aus, 1988