''He begut foc, he ofert el meu tresor, 
galant, a l'oceà, 
he occit els peixos que la nit, 
amb inútil somrís, em reclamava.''

>
De la natura. Mar negra
17
/21
De la natura. Mar negra

"Que l'èter, en efecte, pot fluir amb 
  regularitat i amb un delit uniforme, 
  ens ho demostra el Pontos, un mar 
  que s'escola segons un corrent im- 
  mutable, conservant sempre la ma- 
  teixa regularitat en el seu curs." 

He tremolat sentint 
els corrents que m'envolten, 
les aigües somes renovant la sal 
de cambres closes, 
la claror degotant a poc a poc 
als estimballs. 
He begut foc, he ofert el meu tresor, 
galant, a l'oceà, 
he occit els peixos que la nit, 
amb inútil somrís, em reclamava. 

Però a la fondària, 
on no se'm du cap força 
       i on la vida 
és un record al desert de la pedra, 
m'he mantingut clavat amb ulls immòbils, 
sols escoltant els polzes insistents 
sota el gran cor del mar, 
l'obscur batec que amb veu sense ressons 
fa estremir-se la terra.

MARGALIDA PONS
Les aus, 1988