''Deixa-hi 
els flascons plens d'estranya 
essència, els pigments 
de l'or més vell, les capses 
lacrades dels secrets. 
Fa fred, pren la flassada 
de llana grisa. 
  Amaga't.''

19
/21
Casa

Un corrent d'aire pot 
desfer la teva casa 
en el sorral humit. 
Passats els salzes, sé 
alts marges, una balma 
oculta que, dels altres, 
ningú no ha vist. 
     Deixa-hi 
els flascons plens d'estranya 
essència, els pigments 
de l'or més vell, les capses 
lacrades dels secrets. 
Fa fred, pren la flassada 
de llana grisa. 
  Amaga't. 

MARGALIDA PONS
Les aus, 1988