'' que la tempesta
           engoleix
           infinit
           sense cap
           prerrogativa''

>
Postscriptum VII
3
/11
Postscriptum VII

            A Joaquim Marco

poema
           oratge de sang
           pou i cabdell
           on la llei
           es fa ritu

carn
           que la tempesta
           engoleix
           infinit
           sense cap
           prerrogativa

boomerang

JAUME PONT
Lími(s), 1976