''Per inventar el teu cos
    ofego la paraula
    en la nocturnitat
           del bes''

>
Besolar (I)
6
/11
Besolar (I)

Per inventar el teu cos
    ofego la paraula
    en la nocturnitat
           del bes

            Aquí
         és l’espai
            Ara
         el temps

Conjugat domini del silenci

JAUME PONT
Divan, 1982