''Allò que tarda el vi
a consumar el viatge
  del llavi al paladar''

>
Ebrietat (I)
7
/11
Ebrietat (I)

Allò que tarda el vi
a consumar el viatge
  del llavi al paladar

         ebritat
de l’ull que em mira
     perquè el miro

 

JAUME PONT
Divan, 1982