''Llesques molles pel vi
     i l’amarga dolçor
          del record

La teva boca és un eixam
           d’abelles''

>
Bocaeixam
8
/11
Bocaeixam

Llesques molles pel vi
     i l’amarga dolçor
          del record

La teva boca és un eixam
           d’abelles

JAUME PONT
Divan, 1982