''Que em note sol, que toque soledat,  
que no puc més, recorde i et recorde,  
recorde tot allò que no hem viscut. ''

>
Post-mortem
9
/105
Post-mortem

Hi ha dies, hi ha certs dies, ja veus ara,  
estic morint-me de tristesa, plore,  
pense en tu i et voldria al meu costat:  
ara sí que seríem ben feliços. 

Tot t'ho perdone, vida meua, tot,  
t'ho perdone, ho oblide, res de res,  
ara seria el teu amant sol.lícit,  
tractaria d'entendre't, de comprendre't. 

Que em note sol, que toque soledat,  
que no puc més, recorde i et recorde,  
recorde tot allò que no hem viscut. 

Que estic morint-me, que vull viure, que  
vull que tornes i prendre't una mà,  
agafar-me a la vida, que m'acabe. 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
L'inventari clement, 1971