''Ací em pariren i ací estic, 
pobre de béns i ric de dies, 
pobre de versos, d'afanys ric.''

13
/105

Ací em pariren i ací estic. 
I com que em passen certes coses, 
ací les cante, ací les dic.

Ací em pariren, ací estic. 
Ací treballe i done besos. 
Ací agonitze i ací em ric.

Ací defense unes collites. 
Deu veirtats i quatre mites.

Ací em pariren i ací estic, 
pobre de béns i ric de dies, 
pobre de versos, d'afanys ric.

Cant l'amor i les parelles 
que viuen, beuen i se'n van. 
Cante un amor de contraban.

Cant l'amor, cante els amants.

No sé tampoc si açò són cants.

Dic les coses que vénen, van, 
tornen un dia, altre se'n van,

l'esperança de contraban.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Llibre de meravelles, 1971