''Acabada la guerra, fou allò la postguerra. 
S'apagaren els riures estellats en els llavis. 
I sobre els ulls caigueren teranyines de dol. ''

>
Per exemple
15
/105
Per exemple

     Entre aquests dos estats és tot lo poble 
     e jo confés ésser d'aquest nombre. 
              Ausiàs March.

Els anys de la postguerra foren uns anys amargs, 
com no ho foren abans els tres anys de la guerra, 
per a tu, per a mi, per a tants com nosaltres, 
per als mateixos hòmens que varen fer la guerra. 
La postguerra era sorda, era amarga i feroç. 
No demanava còleres, demanava cauteles, 
i demanava pa, medicines, amor. 
Anys de cauteles, de preocupacions i tactes, 
de pactes clandestins, conformitats cruels. 
Ens digueren, un dia: La guerra s'ha acabat. 
I botàrem els marges i arrencàrem les canyes 
i ballàrem els marges i arrencàrem les canyes 
i ballàrem alegres damunt tota la vida. 
Acabada la guerra, fou allò la postguerra. 
S'apagaren els riures estellats en els llavis. 
I sobre els ulls caigueren teranyines de dol. 
S'anunciaven els pits, punyents, sota les teles. 
Un bult dpamor creixia, tenaç, a l'entrecuix. 
Eren temps de postguerra. S'imposava l'amor; 
brutalment s'imposava sobre fam i cauteles. 
I fou un amor trist, l'amor brut, esgarrat. 
Un sentiment, no obstant, redimí la vilesa 
que vàrem perpetrar, innocents i cruels, 
plens ja de cap a peus d'obscenitat i fang. 
Res, ja, tenia objecte. La guerra, la postguerra... 
¿I qui sap, al remat? Sols ens calia viure. 
I després de palpar-nos feroçment, brutalment, 
arribàvem a cas i dúiem les mans buides, 
i encara ens mirem ara les mans buides a voltes, 
i ara sentim l'espant que llavors no sentíem 
i plorem per aquella puresa que no fou, 
per aquella puresa que mai no hem pogut viure, 
que no hem pogut tastar en cap de banda, mai.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Llibre de meravelles, 1971