''-Només em serà turment 
el record de les fulles. 
Servent que portes l'espasa: 
no et sabia tan lleuger!''

>
Dansa de la mort
5
/18
Dansa de la mort

Esclaves del jorn passaven 
sobre les estàtues blanques.

Cambres de l'oest, amors, 
drames i vaixells.

-Jove estranger, la penyora 
     de la faula.

-Només em serà turment 
el record de les fulles. 
Servent que portes l'espasa: 
no et sabia tan lleuger!

BARTOMEU ROSSELLó-PòRCEL
Imitació del foc, 1938