BARTOMEU ROSSELLó-PòRCEL
(1913-1938)

Poeta mallorquí. ''Català de Mallorca'' militant, es preocupa de la incorporació de la literatura illenca als corrents peninsulars.

El recull Imitació del foc, (1938) representa la culminació de la seva trajectòria poètica. Convençut del rigor formal, hi assimila tècniques foranes (des de Góngora a Valéry) i aconsegueix una llengua concisa i vibrant alhora.

A més de l'obra poètica, Rosselló-Pòrcel tradueix diversos textos com ara la Història del soldat, de Ramuz, que es va poder representar, i d'altres peces del francès i del llatí, que no va arribar a publicar sinó la traducció de Prometeu mal encadenat d'André Gide.

Tuberculós, morí als vint-i-cinc anys, però l'impacte de la seva obra breu, però densa, va ser considerable en els autors joves de la generació de la guerra (Salvador Espriu o Josep Palau i Fabre, entre més). Amb tot, la seva influència no es limita a aquell temps, sinó que continua viva en els versos d'escriptores i d'escriptors contemporanis, més vells o més joves, de la llengua catalana. 

El 2013 fou declarat Any Rosselló-Pòrcel, amb l'organització de nombrosos actes que reivindiquen la importància i la vigència de l'obra del poeta.

 

Contingut elaborat en col·laboració amb l'AELC (Bartomeu Rosselló-Pòrcel) per Gabriel Boloix. 

ELS POEMES