''Amor, senyor de l'ampla monarquia 
que publica el clavell i el foc proclama  
en l'ardor de la galta i en la flama 
de l'exaltació que l'aire cria...''

>
A una dama que es pentinava darrera una reixa en temps de Vicenç Garcia
6
/18
A una dama que es pentinava darrera una reixa en temps de Vicenç Garcia

Amor, senyor de l'ampla monarquia 
que publica el clavell i el foc proclama  
en l'ardor de la galta i en la flama 
de l'exaltació que l'aire cria,

els cabells de finíssima atzabeja 
en el combat de vori que pentina 
perú de lliris i de llunes mina, 
ornament de les neus, dels ors enveja,

treu de la reixa, i que la saborosa 
feina del bes, batalla graciosa 
del córrer d'unes cames despullades,

deixi les verdes herbes alterades. 
Oh desmai en les tiges onejants 
de marbres, ceres, roses bategants!

BARTOMEU ROSSELLó-PòRCEL
Imitació del foc, 1938