''Estic sol en aquestes  
ombres i sento caure 
ones de sang, enmig 
d'una alba trista i aspra.''

>
''Escolto la secreta...''
12
/18
''Escolto la secreta...''

Escolto la secreta harmonia de l'aire 
i l'ardor que tremola 
d'unes grans aigües lliures.

Ales i dansa! Déus 
que ara passen i canten 
altes músiques! Llum 
dels ulls sagrats i verges!

Estic sol en aquestes  
ombres i sento caure 
ones de sang, enmig 
d'una alba trista i aspra.

BARTOMEU ROSSELLó-PòRCEL
Imitació del foc, 1938