''Li va pujar la llet amb fúria 
febrilment vegetal -com quan al ventre 
sentí la tralla seminal, calenta...''

25
/105
6

Li va pujar la llet amb fúria 
febrilment vegetal -com quan al ventre 
sentí la tralla seminal, calenta-, 
un esdeveniment molt celebrat.

"Les té plenes", diria, sospesant-les, 
la sogra, amb un orgull agropecuari, 
amostrant-les a tot el veïnat. 
Va criar als seus pits la seua filla,

posant-se un mocador damunt el pit, 
si hi havia visita, o si se'l treia 
de visita. La filla, en acabar,

es separava del mugró, que en l'aire 
vibrava, encara, un punt; després, la mare 
se l'espolsava abans d'abotonar-se.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
El gran foc dels garbons, 1975