''Esclaten bofegues a la calç viva del pensar    
i encara no se sap si la capacitat de solitud mata o porta la indestructibilitat.''

7
/21
XXXIII

 I a mesura que es fan llargues les nits d’hivern
vaig canviant espiritualitat per preguntes en la blancor.
Esclaten bofegues a la calç viva del pensar    
i encara no se sap si la capacitat de solitud mata o porta la indestructibilitat.
 

EMILI SáNCHEZ-RUBIO
Revisar-te el nom, 2004