''I un dia l’Home 
és trobà als colors
fornicant amb els números.''

9
/21

Igual que veiem la diferència
entre planaries i cadenes muntanyoses,
jo veig que existeixen persones equinoccis,
fetes de mesures, d’equilibris...

Els altres, els que resten,
són fets de solsticis;
n’hi ha menys i
són molta la llum
o molta la fosca:
Bella inexplorada
oligarquia dels aristois.I un dia l’Home 
és trobà als colors
fornicant amb els números.Als indrets on bufa vent
són en els quals hi trobam 
les més altes taxes de suïcidis 
i majors casos de bogeria. 
Ara fa una setmana per aquí 
que les ventades no cessen,
i un aire a pressió es filtra onsevulla hi hagi finestres, portes, obertures...
I es veritat, us puc dir,
que la realitat
porteja.
 

EMILI SáNCHEZ-RUBIO
Brevari d'antípodes, 2008