''Em disposo a la traducció
del llenguatge que eructa la terra,
als poemes furtats al silenci que guarden els paisatges,
paisatges que, com per error, dormen fora de mi
i que jo segueixo sentint per dintre.''

12
/21

Em disposo a la traducció
del llenguatge que eructa la terra,
als poemes furtats al silenci que guarden els paisatges,
paisatges que, com per error, dormen fora de mi
i que jo segueixo sentint per dintre.

EMILI SáNCHEZ-RUBIO
El ginjoler vessant son fruit, 2011