''Estat canviant de la llum,
misteri obert a la sang dels homes que ara et miren;
jo, també home en la nit de la teva mort,
en absència teva, et deman alçar la veu per contar.''

>
1. Prelude a l'après-midi d'un faune
18
/21
1. Prelude a l'après-midi d'un faune

                  À mon ami M. T., in memoriam

Deessa evident als camps, a les muntanyes, a la mar.
reina de la nit, mar de fons del dia,
nou vegades dolor, amor i venjança en la dona encarnada.
Estat canviant de la llum,
misteri obert a la sang dels homes que ara et miren;
jo, també home en la nit de la teva mort,
en absència teva, et deman alçar la veu per contar.
Pren la meva oració com una ofrena,
no faig celebració de la paraula,
és dolor en Novembre que parla.

EMILI SáNCHEZ-RUBIO
De re nocturna, 2014