''Existeix una verge eternal 
que és la terra 
            i un eixam 
que és el poble. 
            Damunt vosaltres 
abocaré el meu amor.''

>
Poema de la terra i el poble
2
/54
Poema de la terra i el poble

Serà trist morir sol?

Ens n'hauríem d'anar 
acompanyats per donzelles.

Existeix una verge eternal 
que és la terra 
            i un eixam 
que és el poble. 
            Damunt vosaltres 
abocaré el meu amor. 
                        I la mort 
no serà mort. 
             Ni la soledat, 
                         erma. 

JEAN SERRA
Poemes inicials, 1975