''...e  s  c  o  l  t  a    la música del temps futur''.

3
/54
4

Criatura vespral 
de pell color taronja 
i olor d'aigua salada, 
escolta 
            l 
              a

            m 
              ú 
                s 
                  i 
                    c 
                       a 
                            del temps futur.

JEAN SERRA
Estroncar el soroll (1975-1988), 1996