''En el nostre jaç 
(quan el temps s'anul•la) 
apaivagues la quimera.''

4
/54
1

El sol cau 
            D 
            A 
            M 
            U 
            N 
            T 
les teves sines 
                      brufades de sal, 
                      sadolles d'amor. 
(La jornada acaba i espero 
l'hora del petit espai)

En el nostre jaç 
(quan el temps s'anul•la) 
apaivagues la quimera.

JEAN SERRA
Estroncar el soroll (1975-1988), 1996