''No calen paraules 
on és viu i tossut el plaer!''

5
/54
2

Prolonga l'estiu les seves flames 
i a l'ombra dels pins 
creem, 
treballem 
               uns COSSOS 
joves, 
empaitant 
l'etern guspireig del sexe.

L'espurna 
del bes, 
               entre baladres, 
inicia la foguera.

No calen paraules 
on és viu i tossut el plaer!

JEAN SERRA
Estroncar el soroll (1975-1988), 1996