''Els anys passen dins la testa. 
Va i ve, la puput, va i ve. 
El seu cant de misteri 
en el cor obre una escletxa.''

>
Abril
10
/54
Abril

Els anys passen dins la testa. 
Va i ve, la puput, va i ve. 
El seu cant de misteri 
en el cor obre una escletxa.  

JEAN SERRA
Illa, 1979