''Com m'havia agradat jeure 
damunt l'herba del prat, 
i, ara, tot és memòria trencada, 
somort esguard a l'alta muntanya.''

>
Mirall
13
/54
Mirall

Enervat per vanes melodies, 
retorno al teu llevant i bec 
les ombres de la teva figura, 
esvaïda per somnis i erms terrenys.

Com m'havia agradat jeure 
damunt l'herba del prat, 
i, ara, tot és memòria trencada, 
somort esguard a l'alta muntanya. 

JEAN SERRA
Memòria trencada, 1978