''Miraré el futur 
ajupit entre mates 
en els vespres del teu món.''

>
Esquerda
14
/54
Esquerda

Miraré el futur 
ajupit entre mates 
en els vespres del teu món.

Amada, 
             la follia, 
                         una aroma 
de tardes antigues 
brolla dels teus pits de molsa.

Una aroma, 
                          la follia, 
amada 
de temps de treva.

JEAN SERRA
Lleure i crepuscle de noces, 1980