''Eterna lluita: 
salpar en la barca 
resseguint horitzons 
i velles cales.''

>
Intens crepuscle
16
/54
Intens crepuscle

Quan baixa, 
                  el sol 
s'estén damunt tu, 
i jo esbrino en la fosca 
una història completa.

Aleshores, 
mil guspires de deler 
m'escalfen l'ànsia, 
i, 
    a 
        c 
         o 
          p 
           s 
                d'aixada, 

 e 
  s 
    p 
      e 
        n 
          j 
            o 
                    l'aurora.

Eterna lluita: 
salpar en la barca 
resseguint horitzons 
i velles cales.

Allà on arribo, 
sempre et trobo, 
ajaguda, 
              esperant 
l'escomesa 
                 d'aram!

JEAN SERRA
Mester d'amant, 1992