''Damunt les muntanyes 
els núvols s'escapen. 
Deixo oberta la finestra: 
comença el mester d'amant!''

>
Mester d'amant
19
/54
Mester d'amant

Perquè a les sines 
et creixen aromes que m'omplen 
d'un desig inesgotable, 
obro la finestra 
i ensumo la flaire 
dels arbres d'estiu. Fosqueja 
i un pastor mena 
les ovelles al corral. 
Damunt les muntanyes 
els núvols s'escapen. 
Deixo oberta la finestra: 
comença el mester d'amant! 

JEAN SERRA
Mester d'amant, 1992