''...pruïja del cos i de les mans on s'escau  
boca i llengua al mugró al melic a la 
cuixa a l'engonal al suc divinal arborat  
vaixell resseguint horitzons altres...''

>
Eropoètica
26
/54
Eropoètica

1

no disseny dissecat  ni natura morta ni  
plany desplagut ni llaüt sense quilla 
ni quincalla menuda treball quotidià 
pruïja del cos i de les mans on s'escau  
boca i llengua al mugró al melic a la 
cuixa a l'engonal al suc divinal arborat  
vaixell resseguint horitzons altres 
acostant-se a la cala tot afany de demà 
amb la punta tot just amb la punta primer 
i anar ranejant amb senyet les ribes dels 
freus ((aferra-t'hi fort que comencen m 
                                                             e              s 
                                                                a          e 
                                                                   n     r 
       v    l                                                        d 
con          sions bufs i 
          u 
alenades espeternecs i llepades vénen 
mossos vénen mossos i pessics 
i una 
         c 
            o                      que 
        e                                   b 
            n                  a           a 
        t                     j               i 
            o            u                   x 
        r              p                       a 
                que                              que surt))

JEAN SERRA
Àmbit humà, 1995