''Pau, però quina? 
La que en solitud sento, 
al cim dels cingles, 
davant del mar en calma? 
O la pau de les armes?''

>
Meditació als cingles de corona
34
/54
Meditació als cingles de corona

Pau, però quina? 
La que en solitud sento, 
al cim dels cingles, 
davant del mar en calma? 
O la pau de les armes? 

JEAN SERRA
Entre paraula i silenci, 2001